Home Page   |   Contact   |     
 
 

CURRENT ISSUE
Year: 2014
Volume: 1
Issue: 2
EDITORIAL BOARD
Editor in Chief
M. Mahir ÖZMEN
Associate Editors
Umut BARBAROS
Hakan YANAR
 
NOTE FROM THE EDITOR-in-CHIEF
NOTE FROM THE EDITOR-in-CHIEF
SECOND ISSUE
A-VII
Abstract | PDF | Fulltext (77 times displayed.)
REVIEW
Endoscopy Assisted Percutaneous Repair of Achilles Tendon Ruptures
Aşil Tendon Rüptürlerinde Endoskopi Yardımlı Perkütan Tamir
61 - 65
Mahmut Nedim Doral, Gazi Huri, Egemen Turhan, Defne Kaya, Gürhan Dönmez, Kadir Büyükdoğan, Mustafa Sargon
Abstract | PDF | Fulltext (401 times displayed.)
ORIGINAL ARTICLES
Comparison of Adrenal Vein Control Methods in Laparoscopic Adrenalectomy
Laparoskopik Adrenalektomide Adrenal Venin Kontrol Yöntemleri
66 - 70
Murat Arslan, Altuğ Tuncel, Tansu Değirmenci, Zafer Kozacıoğlu, Ersin Köseoğlu, Yılmaz Aslan, Cenk Gürbüz, Ali Atan
Abstract | PDF | Fulltext (237 times displayed.)
The Effects of Pneumoperitoneum Pressures on Blood Gases, Respiratory and Venous Systems during Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective Randomized Trial
Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Pnömoperiton Basınçlarının Kan Gazları, Solunum ve Venöz Sistem Üzerine Etkileri: Prospektif Randomize Bir Çalışma
71 - 77
Nihat Aksakal, Korhan Taviloğlu, Hakan Teoman Yanar, Simru Tuğrul, Adem Uçar, Mustafa Tükenmez, Ali Fuat Kaan Gök, Fatih Yanar
Abstract | PDF | Fulltext (222 times displayed.)
Operational Cost of Obesity Surgery in Turkey
Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Operasyonel Maliyeti
78 - 83
Güvenç Koçkaya, Fatma Betül Yenilmez, Gülpembe Ergin, Kağan Atikeler, Mehtap Tatar, M. Mahir Özmen, Mehmet Görgün, Halil Coşkun, Halil Alış, Mustafa Şahin, Ali Yağız Üresin, Bilgehan Karadayı, Adem Ünal, Olgun Şener, Mustafa Taşkın
Abstract | PDF | Fulltext (239 times displayed.)
CASE REPORTS
First Experience of Laparoscopic Adjustable Banded Sleeve Gastrectomy (LabSG) for an Extremely Obese Patient
Aşırı Obez Bir Hastada Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Band ile Desteklenmiş Sleeve Gastrektomi ile İlgili İlk Deneyimimiz
84 - 87
Khatkov IE, Askerkhanov RG, Feidorov IJ, Bodunova NA
Abstract | PDF | Fulltext (219 times displayed.)
Laparoscopic Repair of Morgagni Hernia in The Adults: Report of Two Cases
Erişkinlerde Morgagni Hernisinin Laparoskopik Onarımı: İki Olgu Sunumu
88 - 91
M. Mahir Özmen, T. Tolga Şahin, Serkan Özen, Şahnaz İsgenderova, Emir Güldoğan, Emre Gündoğdu
Abstract | PDF | Fulltext (215 times displayed.)
Totally Laparoscopic Pancreatico-Duodenectomy with Tangential Portal Vein Resection
Tanjansiyel Portal Ven Rezeksiyonu ile Birlikte Olan Total Pankreatiko-Duodenektomi
92 - 95
Khatkov IE, Izrailov RE, Tiutiunnik PS, Khisamov AA
Abstract | PDF | Fulltext (231 times displayed.)
HOW I DO IT?
Repair of Rectal Perforation During Robotic Prostatectomy
Robotik Prostatektomi Sırasında Oluşan Rektal Perforasyonun Onarımı
96 - 98
Jameson Loyal, Roberto Bergamaschi
Abstract | PDF | Fulltext (212 times displayed.)
SELF-ASSESSMENT QUESTIONS
SELF-ASSESSMENT QUESTIONS
99 - 100
Abstract | PDF | Fulltext (126 times displayed.)
ÖZ-DEĞERLENDİRME SORULARI
i99 - i100
Abstract | PDF | Fulltext (128 times displayed.)

Copyright 2013 © All rights reserved.