Home Page   |   Contact   |     
 
 

CURRENT ISSUE
Year: 2014
Volume: 1
Issue: 3
EDITORIAL BOARD
Editor in Chief
M. Mahir ÖZMEN
Associate Editors
Umut BARBAROS
Hakan YANAR
 
NOTE FROM THE EDITOR-in-CHIEF
NOTE FROM THE EDITOR-in-CHIEF THIRD ISSUE
A-VII
Abstract | PDF | Fulltext (59 times displayed.)
REVIEW
Laparoscopic Myomectomy in a Patient with a Laparoscopic Vaginoplasty (Modified Davydov) and Review of the Literature
Laparoskopik Yaklaşımlı Vajinoplasti Yapılan Hastada Laparoskopik Miyomektomi ve Literatürün Taranması
101 - 105
Esengül Türkyılmaz, Mesut Öktem, Ahmet Erdem
Abstract | PDF | Fulltext (133 times displayed.)
ORIGINAL ARTICLES
Laparoscopic Ventral Hernia Repair by New Generation Bilaminar Meshes
Yeni Nesil Bilaminer Meshlerle Laparoskopik Ventral Herni Onarımı
106 - 109
Başar Aksoy, Erdal Uysal, M. Fatih Yüzbaşıoğlu, Ahmet Orhan Gürer, Hasan Bakır, Mehmet Ali İkidağ
Abstract | PDF | Fulltext (147 times displayed.)
Single Stage Treatment of Cholelithiasis and Choledocholithiasis: Report of First Cases with Combined Endoscopic and Laparoscopic Technique
Kolelithiazis ve Koledokolithiazisin Tek Aşamalı Tedavisi: Kombine Endoskopik ve Laparoskopik Teknik
110 - 113
Evren Dilektaşlı, Nizamettin Demirci, Mehmet Fatih Erol, Mehmet Emrah Bayam, Deniz Tihan, Hacı Murat Çaycı, Uğur Duman
Abstract | PDF | Fulltext (123 times displayed.)
The Comparison of Laparoscopic and Conventional Surgery for Colorectal Cancers: Evaluation of the Initial Experience
Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik ve Konvansiyonel Cerrahinin Karşılaştırılması: İlk Sonuçların Değerlendirilmesi
114 - 119
Süleyman Çetinkünar, Recep Aktimur, Faik Yaylak, Yılmaz Polat, Kadir Yıldırım
Abstract | PDF | Fulltext (132 times displayed.)
Efficacy of Acute Laparoscopic Cholecystectomy for Acute Calculous Cholecystitis Regardless the Length of Symptoms
Taşlı Kolesistitte Semptomların Süresinden Bağımsız Olarak Gerçekleştirilen Acil Laparoskopik Kolesistektominin Etkinliği
120 - 123
Marek Soltes, Jozef Radonak
Abstract | PDF | Fulltext (126 times displayed.)
Comparison of Endo-Loop and Polymer Locking Clip in Ligating Appendiceal Stump During Laparoscopic Appendectomy
Laparoskopik Apendektomide Apendiks Güdüğü Kapatılmasında Polimer Klip ve Endoloop Kullanımının Karşılaştırılması
124 - 127
Osman Şimşek, İsmail Ahmet Bilgin, Sezgin Uludağ, Fatih Dal, Mehmet Velidedeoğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci
Abstract | PDF | Fulltext (709 times displayed.)
CASE REPORT
Splenic Abscess Secondary to Sleeve Gastrectomy Leak
Sleeve Gastrektomi Kaçağına Bağlı Splenik Apse
128 - 131
Hiba Shanti, Firas Obeidat
Abstract | PDF | Fulltext (144 times displayed.)
HOW I DO IT?
Laparoscopic Distal Pancreatectomy: Techniques, Pearl Tips and Pitfalls
Laparoskopik Distal Pankreatektomi: Teknik, Tuzaklar ve İpuçları
132 - 138
M. Mahir Özmen, T. Tolga Şahin, Emre Gündoğdu
Abstract | PDF | Fulltext (138 times displayed.)
SELF-ASSESSMENT QUESTIONS
SELF-ASSESSMENT QUESTIONS
139 - 140
Prepared by T. Tolga Şahin
Abstract | PDF | Fulltext (68 times displayed.)
ÖZ-DEĞERLENDİRME SORULARI
i139 - i140
Hazırlayan: T. Tolga Şahin
Abstract | PDF | Fulltext (83 times displayed.)

Copyright 2013 © All rights reserved.